Elevate 2030

Har ditt företag en produkt eller tjänst för den smarta staden? Kan den bidra till att sänka regionens CO2-utsläpp samtidigt som ni utvecklar era affärer? Då är Elevate 2030 något för er!

Genom sju intensiva och väl modererade träffar får ni möjlighet att tillsammans med 10 andra företag utveckla er affär och verksamhet med hållbarhet i fokus. Samtidigt knyter ni nya kontakter med möjliga samarbetspartners i Stockholms näringsliv och innovationssystem.

Programmet syftar till att skapa nätverk och generera nya insikter som snabbt kan omvandlas till praktik och bidra till bättre affärer. Genom programmets upplägg och handplockade deltagare finns även potential att skapa nya affärsmöjligheter.

 

Vem kan vara med?

 • Små och medelstora företag i Stockholmsregionen med en etablerad vara eller tjänst som kan bidra till den smarta staden.
 • Företag med en skalbar produkt och ambitiösa planer på att utvecklas
 • Företag som ser värdet av “pay it forward” och vill utvecklas tillsammans med andra.

Ni behöver:

 • Ha minst två personer med ledande positioner i företaget som vill medverka i programmet. Företagets representanter i programmet kan variera mellan de sju träffarna beroende på vem man anser mest lämpad för temat. 1-2 deltagare från företaget medverkar varje gång.

Vad erbjuder vi?

Möjligheten att

 • Kostnadsfritt medverka i ett behovsanpassat program med den senaste kunskapen inom affärsutveckling och hållbarhet.
 • Få nya perspektiv och utveckla idéer för den egna verksamheten
 • Lära av och stärka sitt nätverk med andra företag
 • Knyta nya kontakter med experter, offentlig sektor och akademi
 • Få bättre kännedom om och tillgång till fler innovationsaktörer och testbäddar i Stockholmsregionen.

När och hur?

 • Programmet genomförs under våren 2020, sju halvdagar med start i mars.
 • Innan vi startar genomförs en kort behovsanalys med varje deltagande företag för att säkerställa att det stärker ert bolag med det ni behöver.
 • Varje träff har ett nytt tema, exempelvis Agenda 2030, hållbara affärsmodeller, internationalisering, kommunikation, bygga team, upphandling/offentlig sektor som kund.

Frågor och ansökan

Är du intresserad? Maila Karin Bengtsson karin.bengtsson@kista.com.

Programmet utvecklas i samarbete med Institute for Transition som drivs av erfarna affärsrådgivare som verkar för omställning till ett hållbart och inkluderande samhälle.

Bakgrund

Tillsammans med KTH, Openlab och Södertälje Science Park driver Kista Science City projektet Frontrunners for Sustainable Innovation med delfinansiering från Europeiska Regionalfonden (ERUF). Projektet ska verka för att små och medelstora företag i Stockholmsregionen ska kunna ta sina innovationer till marknaden snabbare. I Kista drivs projektet inom ramen för vår samverkansarena Urban ICT Arena och fokus är i första hand på att stötta företag som arbetar med digitala lösningar för hållbara städer.

Ett behov projektet identifierat hos målgruppsföretagen är tillgång till nätverk och ny kunskap då företagen ofta är relativt små och arbetar ensamma. Även tillgång till kompetens inom exempelvis internationalisering, hållbarhet och finansiering har identifierats i projektet. För att svara upp mot några av de identifierade behoven, erbjuder Urban ICT Arena, som en del av Frontrunners ett “erfarenhetsutbytesprogram”.

Några nyckelord för programmet: hållbarhet, innovation, nätverk, kunskap, tvärdisciplinärt, smart stad