Djurgården har varit en plats för innovation i över hundra år. Nu tas nästa stora steg för Stockholms kollektivtrafik här. Varje vardag fram till och med 8 oktober kommer en 5G-uppkopplad självkörande elektrisk minibuss trafikera Djurgården. Tack vare dess 5G-uppkoppling kan fordonet hanteras och övervakas via ett kontrolltorn – i framtiden kommer det bidra till effektivare, snabbare och mer hållbara resor.

Alla får provåka och bidra till framtidens kollektivtrafik! Kliv ombord vid hållplatserna Biologiska museet och Rosendals slott. Ni bidrar till projektet genom att dela er upplevelse genom att scanna en QR-kod ombord och svarar på frågor. På grund av coronaviruset tillåts enbart ett sällskap i taget och fordonet rengörs regelbundet.

Tid och rutt

Fordonet är i trafik varje vardag 08.00-10.00 och 14.00-16.00 fram till och med 8 oktober. Fredag 2 oktober och torsdag 8 oktober körs endast morgonturen. Det finns två hållplatser – framför Biologiska museet vid korsningen Rosendalsvägen och Djurgårdsvägen, och vid Rosendals slott i närheten av Folke Bernadottes bro.

Vanliga frågor

Vad är målet med projektet?
Målet är testa hur ett system för fjärrövervakade 5G-uppkopplade fordon kan underlätta införandet av självkörande, elektriska fordon i städerna på ett säkert sätt.
Vilka står bakom projektet?

Projektet samordnas av Urban ICT Arena, som är en del av Kista Science City AB. Projektdeltagare är Intel, Ericsson, Keolis, T-Engineering och Telia.

Projektet ingår i KRABAT, en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden.

Vad är fördelarna med självkörande bussar?
Framtidens städer kommer vara mer hållbara och smartare, där digitalisering och ny teknik underlättar livet för dess invånare. En viktig pusselbit för att nå dit är en effektiv kollektivtrafik. Ett transportsystem som bygger på autonoma, elektriska bussar kan bidra till det genom att minska koldioxidutsläppen och samtidigt göra kollektivtrafiken effektivare och mer lättillgänglig.
Vad innebär det att fordonet är 5G-uppkopplat?

5G är mer än ett nytt mobilnät, det är nästa generations digitala infrastruktur för ett uppkopplat samhälle och kommer spela en viktig roll för att säkert kunna införa nya transportsystem baserat på självkörande fordon. Dess unika tekniska egenskaper, som hög datakapacitet, låga svarstider och möjligheten att garantera kvalitén på datatrafiken för en viss tjänst, är viktigt för att vid behov kunna fjärrstyra fordon. 5G kommer också spela en nyckelroll för att kunna leverera nya tjänster och upplevelser till resenärerna: innan, under och efter resan.

Kan 5G påverka hälsan? Enligt Världshälso­organisationen (WHO) så finns det inte någon känd hälsopåverkan med de internationella gränsvärden som tillämpas i Sverige. För mer information.

Hur kan jag åka med?

Det finns två hållplatser – framför Biologiska museet och vid Rosendals slott i närheten av Folke Bernadottes bro. Allmänheten är välkomna att åka med! Fordonet är i trafik varje vardag 08.00-10.00 och 14.00-16.00 fram till och med 8 oktober. Fredag 2 oktober och torsdag 8 oktober körs endast morgonturen.