Intelligenta Trafiksystem

Trafiken i storstäderna är inte alls så smart som den borde vara.
Med intelligent trafikanalys och trafikstyrning kan bilköerna kapas, trafiken flyta bättre och staden bli mer hållbar.

Read more

Satsning på intelligenta trafiksystem skapar förutsättningar för unik insyn i dagens trafikflöden.


I en stolpe på Hanstavägen i Kista sitter det sex olika sensorer, sensorer riktade åt samma håll som med olika teknik, men med samma syfte, mäter och analyserar trafikflödet. Genom att kombinera, och jämföra data från till exempel Lidar och Radar, och med hjälp av Edge och AI kan avancerade analyser göras i realtid, vilket ger möjligheter att anpassa trafikmiljön, och att snabbt fatta beslut utifrån hur verkligheten ser ut .  De nya teknikerna, och den samlade datan, ger inte bara en tydligare bild av nuläget, det ger dessutom möjligheter att snabbt jämföra tekniker, hitta synergier och ge rekommendationer kring framtida teknikval. Det kan ge staden underlag att styra trafikflöden.

I huvudsak går projekten i Kista – och även till viss del Hornsgatan i centrala Stockholm – ut på att fånga in och optimera relevant och korrekt data, och att analysera den effektivt genom;

-att skapa en realtidsförståels av aktuell trafiksituation.
-mäta hastighet på trafiken.
-mäta trafiksammansättning av tex. tunga fordon och lätta fordon genom klassanalys.

 

Det är banbrytande att kunna jämföra så många tekniker på samma ställe. Få platser i Europa kan idag tillhandahålla liknande förutsättningar för test och utveckling av teknik. Vi vill erbjuda en arena där aktörer samverkar och snabbt och enkelt kan få tillgång till det urbana rummet, att testa, utveckla och visualisera lösningar med innovativ teknik för ökad trygghet och ökad framkomlighet i staden. Det har vi byggt upp här i Kista. Via den community av deltagande företag kan parterna dessutom snabbt och enkelt få tillgång till andras perspektiv på hur en lösning kan förbättras eller kompletteras. 

Genom samverkansprojekt med centrala intressenter som tex. Stockholms stad ökar vi mognadsgraden och förståelsen för Stadens behov hos teknikbolagen för att möjliggöra framtida samarbete med Staden. Samtidigt får staden en unik inblick i teknikutvecklingen och möjligheterna kring morgondagens tjänster i sin planering av stadens egen utveckling.

Användningsområderna för tekniken är många där fokus för flera av dagens tester handlar om att räkna och klassificera fordon men tekniken kan även stötta framtidens autonoma fordon att ”titta runt hörn” eller släppa fram utryckningsfordon. En avgörande komponent för potentialen för tekniken är användandet av AI för analys och realtidsbeslutsfattande av dataströmmar. AI i kombination med Edegeteknik där bearbetningen av sensordata flyttas ut i noden möjliggör en säkrare och effektivare datahantering där ev. Känslig data aldrig lämnar noden samt att mängden data som skickas från noden kan begränsas avsevärt. Det påverkar krav på infrastruktur och kan vara en viktig pusselbit i ett mer och mer uppkopplat samhälle där belastningen i näten ökar.

Testbädden möjliggör utveckling av intelligenta zoner och anpassad trafikstyrning genom tex. användning av teknik som geofencing, eller styrning av trafikflöden. Tekniken som kan testas i testbädden kan bland annat bidra till att undvika farliga trafiksituationer och inom stadsplanering bygga bort farliga situationer. Genom att kombinera trafikmätningar med miljödata kan vi också styra trafikflöden för att skapa en hälsosammare stadsmiljö kopplat till tex. renare luft och mindre buller.

Det som gör satsningen unik är en process och en fysisk plats där företag snabbt och effektivt får möjlighet att testa och utveckla sin teknik samt att jämföra lösningar med andra teknikledande bolag, utfört av en neutral part, Kista Science City.

Testbädden ger företag möjlighet att i både Kista och i vissa fall även på Hornsgatan, få tillgång till:

-attraktiva montageplatser
-fiber och ström för olika typer av enheter och applikationer
-stöd inom projektledning, behovsbildsanalys, marknadsförståelse och tillståndhantering

Kista Science City stöttar utvecklingen i arbetssätt för att skapa en brygga mellan teknikleverantörer och kunder, exempelvis kommuner och regioner, för att underlätta lyckade framtida samarbeten. Vi erbjuder även bolagen en plats att verka och samarbeta med befintliga och potentiella kunder.

 

Contact information

Lucas Uhlén

+46 708 55 55 62
lucas.uhlen@kista.com

ONGOING PROJECTS

Multisensors in Kista

Aims to create a basis for more intelligent traffic management and analysis as well as evaluate possible cost savings and created added value.

Multisensors in Kista

SIM, Samverkan, Innovation och Miljödata på Hornsgatan

Through improved knowledge of traffic flows and through increased innovation, this project will contribute to the City of Stockholm becoming fossil-free by 2030, and a climate-positive city by 2040. 

SIM – Samverkan, Innovation och miljödata på Hornsgatan