Elevate 2030

Ett program för scale-up bolag i Stockholm som erbjuder lösningar vilka bidrar till en mer hållbar region. Vi välkomnar företag som söker verktyg för att ta nästa steg i sin utveckling, och vill öka sin kunskap inom hållbarhet, hitta nya vägar till samverkan och nätverk!

Läs merAnsök

Utvecklar ni digitala lösningar som bidrar till hållbara städer eller hållbar produktion? Är ni beredda att skala upp verksamheten och kanske slå er in på nya marknader? Då erbjuder Elevate 2030 ett tillfälle att få utbyta erfarenheter med andra i samma situation, hitta nya allianser och möta etablerade aktörer – både inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder idag 10 platser och söker företag som vill utvecklas tillsammans med andra. Programmet är kostnadsfritt för deltagande bolag och EU-finansierat, för att skapa hållbara städer.

Vilka företag söker vi?

 • Företag med digitala tjänster och/eller produkter som bidrar till att utveckla den smarta staden eller hållbar produktion.
 • Små och medelstora företag i Stockholmsregionen som tagit sig igenom etableringsfasen och har en stark vilja att skala upp verksamheten.
 • Företag som aktivt vill vara med och bidra till en hållbar region genom att utvecklas tillsammans med andra.

Vad krävs av er? 

 • Ett minimum på två ledande personer i företaget som är beredda att delta. Företaget utser de mest lämpade representanterna vid varje enskilt mötestillfälle, 1-2 personer/tillfälle.

 

Vad ingår?

 • Nya perspektiv och idéer för den egna verksamheten.
 • Tillgång till det senaste inom affärsutveckling och hållbarhet.
 • Erfarenhetsutbyte med likasinnade.
 • Kontakt med världsledande aktörer i näringslivet.
 • Möten med beslutsfattare i offentlig sektor.
 • Relationer med experter inom akademin.
 • Insyn i hur det svenska innovationssystemet kan hjälpa på resan.
 • Möjlighet till extra coachning exempelvis inom finansiering.

När och hur?

Programmet genomförs under hösten 2020. Det program som har fokus på hållbar produktion startar i september och hållbara städer i oktober. Mötena sker digitalt med möjlighet till fysiska möten beroende på hur situationen utvecklas.

I programmet ingår sju träffar där ni får möjlighet att tillsammans med 10 andra företag utveckla er affär och verksamhet med hållbarhet i fokus. Innan vi startar genomförs en kort behovsanalys med varje deltagande företag för att säkerställa att det stärker ert bolag med det ni behöver.

Varje träff har ett nytt tema som vi tillsammans identifierar i gruppen, exempelvis hållbara affärsmodeller, internationalisering, kommunikation, ledarskap för att bygga team och upphandling/offentlig sektor som kund.

Frågor om Elevate 2030?

Programmet utvecklas i samarbete med Institute For Transition som drivs av erfarna affärsrådgivare som verkar för omställning till ett hållbart och inkluderande samhälle.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta Karin Bengtsson, COO på Urban ICT Arena.

Moderator

Programmet leds av Anna Branten. Anna har jobbat med affärsutveckling i hela sitt liv och i olika roller – som chef i storbolag, entreprenör, managementkonsult och nu senast som VD för företagsinkubatorn Ideon Innovation. Anna kombinerar i detta program sina kunskaper kring utveckling med sin passion för omställningsfrågor.

Ansök idag

Tidigare deltagare

Bakgrund

Tillsammans med KTH, Openlab och Södertälje Science Park driver Kista Science City projektet Frontrunners for Sustainable Innovation med delfinansiering från Europeiska Regionalfonden (ERUF). Projektet ska verka för att små och medelstora företag i Stockholmsregionen ska kunna ta sina innovationer till marknaden snabbare. I Kista drivs projektet inom ramen för vår samverkansarena Urban ICT Arena och fokus är i första hand på att stötta företag som arbetar med digitala lösningar för hållbara städer.